Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
GIẢI ĐÁP 19-11-2021: Giảng Sư Đạo Phật Chính Hiệu - Mục Đích Đức Phật Lập Đạo
Giải Đáp Thiền Tông 19-11-2021 19th November 2021 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:55:33

Share Episode

Shownotes

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/11/2021 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/cBDROX4rrzo

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-19-11-2021-giang-su-dao-phat-chinh-hieu-muc-dich-duc-phat-lap-dao.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

20 Sao Đạo Phật có đến 6 pháp môn tu

Trò hỏi:

Các Đạo, Đạo nào cùng có 1 pháp môn tu. Cớ sao Đạo Phật có đến 6 pháp môn tu thưa Bác?

Thầy trả lời:

Sở dĩ Đạo Phật có 6 pháp môn tu là có nguyên do như sau: Chánh gốc của Đạo Phật dạy cho người tu là để trở về Phật giới nhưng vì pháp môn trở về Phật giới này thời kì Đồ Đồng, Đức Phật dạy ra không ai hiểu mà còn chửi Đức Phật là Ông Thầy bị điên nên Đức Phật phải bày ra 6 pháp môn tu là vậy. Pháp môn trở về Phật giới này thời Văn minh nguyên tử nói ra mà còn bị chửi là người tu bị bệnh tâm thần, hoang tưởng…huống chi là người thời kì Đồ Đồng.

2021/11/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

More Episodes
GIẢI ĐÁP 19-11-2021: Giảng Sư Đạo Phật Chính Hiệu - Mục Đích Đức Phật Lập Đạo
00:55:33
1. Người tu theo đạo Phật, tại sao tu hay không tu gì, cũng bị Nhân quả hết
00:02:40
2. Nhân quả Gia tộc là sao
00:00:36
3. Thời Văn minh tu theo Đạo nào là đúng nhất
00:00:46
4. Đạo Khoa học Vật lý là gì
00:00:33
5. Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát quá thực tế, cớ sao không Chùa nào dạy
00:00:44
6. Tu rồi mà còn ham tiền, bị làm Hoa Báo, tại sao Người ta không sợ
00:00:41
7. Sao đã vào Chùa tu còn ham tiền
00:01:09
8. Tu viện là của Đạo nào
00:00:49
9. Sao các Thầy tu không chịu học Giáo lý của Đức Phật
00:01:02
10. Pháp môn Trung thừa tu để được gì
00:01:21
11. Pháp môn Đại thừa tu để được gì
00:00:45
12. Pháp môn Mật chú tu để được gì
00:00:48
13. Pháp môn Tịnh độ tu có dễ
00:01:13
14. Sao vị Phật dạy Đạo phải có Thánh, Thần, Tiên trợ giúp
00:01:21
15. Tu theo Đạo Thần, Thánh, Tiên để được gì
00:00:40
16. Tu theo Đạo Thần, Thánh, Tiên có Giải thoát
00:00:35
17. Đạo Phật tu để thành Phật thì sao Giải thoát
00:00:46
18. Vào Tu viện tu có Giải thoát không
00:00:57
19. Đức Phật lập ra đạo mục đích sau cùng để dạy gì
00:00:51
20. Sao Đạo Phật có đến 6 pháp môn tu
00:01:01
21. Kiến thức Người Văn minh tu theo Đạo Phật phải như thế nào
00:00:51
22. Thời Văn minh phải tìm hiểu Đạo Phật như thế nào
00:00:53
23. Sao các chùa không biết Đạo Phật là Đạo Khoa học
00:00:46
24. Các Thầy tu cất Chùa để người khác tới cúng tiền là lừa gạt người phải không
00:00:50
25. Nhân quả có mấy loại
00:00:38
26. Sao mỗi vị Thầy tu giảng đạo Phật mỗi kiểu
00:00:42
27. Thầy tu theo đạo Phật, mà đi giảng đạo không giống nhau, bị Nhân quả gì
00:00:54
28. Tiêu chuẩn của giảng sư Đạo Phật
00:00:55
29. Phân biệt Giảng sư chính hiệu và Giảng sư giả hiệu
00:01:01
30. Sao Đạo Phật lập ra lại rất khó
00:00:53
31. Ý nghĩa chữ TÔNG sau 6 pháp môn tu của Đạo Phật
00:01:16
32. Muốn tu theo Đạo Phật không bị sai thì cơ bản cần gì
00:00:51
33. Cách nhận biết thầy nào giảng đúng Chánh Pháp của Đức Phật
00:01:19
34. Sao chửi Đức Phật tội không nặng bằng khinh chê pháp môn Thiền tông
00:00:40
35. Thầy tu qua Mỹ giảng đạo Phật mà không giảng Giác ngộ và Giải thoát, vậy có bị nhân quả gì không
00:00:52
36. Thầy tu qua Mỹ giảng Giác ngộ và Giải thoát, cúng tiền cho vị Thầy này có bị Nhân quả không
00:00:39
37. Thầy tu qua Mỹ không giảng Giác ngộ và Giải thoát, cúng tiền cho Thầy này có Công đức không
00:01:03
38. Sao các vị Thầy tu không biết Giác ngộ và Giải thoát mà được cấp phép đi giảng Đạo Phật
00:00:59
39. Các vị Tiến sỹ Phật học ở Việt Nam giảng Đạo chắc hay lắm
00:00:44
40. Mong các Thầy ở Học viện Phật giáo Tp.HCM qua Mỹ giảng Đạo
00:00:45
41. Ở Việt Nam có bán quyển Giáo lý của Đạo Phật không
00:00:41
42. Thầy mù mà dẫn đám mù đi theo, ý Đức Phật muốn nói gì
00:00:38
43. Sao Người đi nghe các Thầy dạy đạo Phật, mà Đức Phật lại ví những người này là những Người mù
00:01:03
44. Đi nghe giảng Đạo Phật mà không học Giáo lý trước là Người mù có phải không
00:00:45
45. Đám đông ngồi nghe giảng Đạo Phật mà không đọc Giáo lý trước là 1 đám Người mù phải không
00:01:05
46. Người mù đi theo Thầy mù có bị Nhân quả không
00:00:33
47. Nhân quả của Thầy mù đi giảng đạo
00:00:52
48. Cùng 1 đề tài, sao mỗi vị Thầy tu lại giảng mỗi kiểu
00:00:37
49. Sống như thế nào mới gọi là người tu theo Đạo Phật chân chính
00:00:50
50. Thế gian này Đạo nào cao quý nhất
00:00:34
51. Người bị nhân quả vào Hầm lửa lớn khi nào mới trở lại làm Người
00:00:34
52. Đạo Phật Khoa học Thiền tông sao không dạy vào thời kỳ Đồ Đồng
00:00:31
53. Sao người tu theo Thiền tông lại phá Thiền tông
00:00:35
54. Người phá hay cướp Thiền tông là loại người nào
00:00:34
55. Con vi trùng bị trả nhân quả gì mà phải làm loài vi trùng
00:00:52
56. Trong mảnh bụi hằng sa số Phật, khắp nơi nơi Bồ tát hồi vào, ý nghĩa là gì
00:01:06
57. Khi Thiền tông hiện diện ở nơi nào, thì các vị Phật sẽ phân thân đến chứng minh phải không
00:00:33
58. Tại sao ông A Nan tìm tâm trong Thủ Lăng Nghiêm đều bị Đức Phật bác hết
00:02:37
59. Người tu Thiền tông sử dụng tánh Người như thế nào
00:00:44
60. Cõi Trời có bao nhiêu tánh Trời
00:00:28
61. Bồ tát ở cõi Trời Đâu Suất sử dụng tánh gì
00:01:16