Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG 12-01-2020
Giải Đáp Thiền Tông 12-01-2020 12th January 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 02:09:00

Share Episode

Shownotes

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 12/01/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/D5dhPVxa8cg

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-thien-tong-12-01-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

More Episodes
GIẢI ĐÁP ĐẠO PHẬT KHOA HỌC THIỀN TÔNG 12-01-2020
02:09:00
1. Khi tánh phật có công đức thì tánh thấy của tánh phật trở thành phật nhãn công đức nhiều phật nhãn nhìn càng xa, có đúng không
00:01:41
2. Hình dáng các vị thánh vị thần như thế nào để phân biệt được
00:00:47
3. Khi nhìn thấy các vị thần và thánh có bị cái tưởng làm sợ hãi mà quên hô câu buông để đi luân hồi không
00:04:56
4. Vì sao thần cũng làm hoa tiêu giả để lừa trung ấm thân
00:01:51
5. Trung ấm thân của người làm hoa báo có đặc điểm gì mà vị thần biết mà thực thi nhân quả đúng
00:01:46
6. Một người bị làm hoa báo đầu tiên nhập vào cây nhỏ dần dần vào cây to rồi mới được trở lại làm người xin giải thích rõ
00:02:50
7. Khi chết đi vào loài cô hồn vậy làm thế nào trở lại dòng tộc để gặp pháp môn thiền tông
00:01:28
8. Từ loài cô hồn trở lại làm người thì người đó còn mang đặc điểm gì của cô hồn không
00:00:41
9. Hành tinh lửa để làm vật tư cho trời tứ thiên vương sản xuất trái đất có giống hành tinh lửa mặt trời không
00:01:35
10. Các hành tinh lửa vật tư có tác dụng hỗ trợ hành tinh lửa mặt trời trong việc tạo sức nóng và ánh sáng phải không
00:01:06
11. Người bị đọa vào hầm 10 tỷ năm sau khi trở lại làm người thì người đó có chống phá thiền tông nữa không
00:03:37
12. A Tu La là cõi nào vì sao vào cõi A tu la
00:00:43
13. Vì sao cầu giải thoát và gặp minh sư thì cầu được
00:01:06
14. Tại sao tượng phật lại sơn màu vàng giải thích ý nghĩa màu vàng là như thế nào
00:01:44
15. Mẫu thờ pháp môn tịnh độ hình đức phật phía trên và dưới là 2 vị bồ tát vậy có bất kính với phật A Di Đà không
00:02:07
16. Một số phật tử thiền tông lấy bài kệ của phật tổ chỉnh sửa nội dung đem chia sẻ tạo công đức vậy có được công đức không
00:00:55
17. Tự tánh nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng xin giải thích
00:01:51
18. Pháp trần phát ra có giống nhĩ căn viên thông không
00:01:05
19. Thầy thích phước tiến giải thích hai câu bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền
00:04:09
20. Giải thích 4 câu của lục tổ huệ năng, bàn thờ gia tiên trong nhà có loài nào vào ngự không
00:04:03
21. Pháp trần phát ra có mâu thuẫn với câu ai mà lấy hình tướng âm thanh để tu là kẻ ấy theo ma, có đúng không
00:02:08
22. Pháp trần phát ra từ đâu hành ấm hay chân tâm
00:01:59
23. Các đệ tử và phật tử muốn cúng dường tuổi thọ cho các vị hòa thượng, ni sư sống lâu vậy có được không
00:03:20
24. Đức Phật nhập niết bàn tư thế nghiêng bên phải vậy tư thế đó nói lên điều gì không
00:00:47
25. Ngài Đại Mai pháp thường ngộ đạo thốt lên câu tức tâm tâm tức phật xin giải thích
00:03:53
26. Tại sao bên phật giới vẫn thanh tịnh được
00:04:13
27. Hoa tiêu có màu vàng sáng ánh rất trong vậy hoa tiêu có làm mình chói mắt không
00:00:47
28. Vì sao đức phật để thủ ấn chuyển pháp luân cho cả 6 pháp môn
00:02:45
29. Nếu cả 6 pháp môn không thờ phật đúng chuẩn như công bố ngày 05 tháng 01 thì người tu có thành công không
00:03:27
30. Loài địa ngục làm thức ăn cho loài khác vậy đó là loài nào
00:04:02
31. Có trường hợp nào trung ấm thân nhầm giữa trường hợp công đức ít phước đức và ác đức nhiều không
00:01:11
32. Ông đã 90t là người khoa học trí tuệ vậy có nên ông biết về thiền tông được không
00:04:02
33. Tạo facebook vô danh chia sẻ thiền tông không vì danh hay lợi vậy có được không
00:01:36
34. Tại sao trong tây du ký tôn ngộ không chứng được 72 phép thần thông
00:03:15
35. Nếu biết mình sắp mất thân nhờ người theo thiền tông tới đọc lời dặn dò và kinh tiễn phật gia có được không
00:00:29
36. Đang làm ăn buôn bán khi rảnh mở giải đáp thiền tông thì có ảnh hưởng gì tới buôn bán không
00:01:25
37. Người tu theo thiền tông có tạo công đức biết rõ công thức nhưng chưa tới số bị tại nạn chết vậy có về phật giới được không
00:01:59
38. Có người tặng máy nghe pháp của pháp môn vật lý nhưng giờ chép thiền tông mang tặng có được không
00:02:00
39. Tại sao hay bị trở ngại khi tu thiền tông
00:01:56
40. Khi học thuộc đường về phật giới thì đi làm học kiến thức khác bị đẩy ra không vào và học từ từ lại làm vậy có được không
00:05:48
41. Làm sao biết mình có công đức để đối đáp với ông thần
00:07:18
42. Câu hỏi của phật tử Nông Thị Nguyệt về thiền gia Đức Tịnh
00:28:10