Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
GIẢI ĐÁP 07-12-2021 : Văn Minh Con Người - Hoạt Động Não Bộ - Cái Biết Lục Căn
Giải Đáp Thiền Tông 07-12-2021 7th December 2021 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 01:31:48

Share Episode

Shownotes

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 07/12/2021 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/oL-I2WF3B0E

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-07-12-2021-van-minh-con-nguoi-hoat-dong-nao-bo-cai-biet-luc-can.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

More Episodes
GIẢI ĐÁP 07-12-2021 : Văn Minh Con Người - Hoạt Động Não Bộ - Cái Biết Lục Căn
01:31:48
1. Hạt Vật Chất Tối có phải là Phật tánh
00:03:54
2. Khối Vật Chất Tối có phải là hình thể của Phật
00:00:43
3. Năng Lượng Tối là Điện từ Quang phải không
00:00:17
4. Tâm Tỷ Cự có phải là trục Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi
00:01:39
5. Các Tánh Phật đi vào, đi ra khỏi Tam giới có đi qua khu vực gần mặt trời không
00:02:09
6. Những điều chúng con học trước kia là thực tế còn bí kíp mới dạy sự thật phải không
00:02:46
7. Ngũ thứ tạp cư gồm những loài nào
00:02:13
8. 5 thứ Tánh của con Người hình thành trong tử cung mẹ hay do tưởng mà sanh ra
00:01:40
9. Nhiệm vụ mỗi thứ Tánh đối với sự sống của con Người
00:01:23
10. Điều gì quyết định việc sử dụng Tánh nào trong con Người
00:00:24
11. Các Tánh của con Người có thể phát ra cùng 1 lúc hay lần lượt
00:00:20
12. Mỗi Tánh Người được thể hiện ra bên ngoài qua những hành vi nào
00:00:22
13. Tánh nào hành động thì sẽ tạo Nhân quả theo Tánh đó phải không
00:00:30
14. Tánh Thánh trong con người là Thánh Thượng hay Thánh Hạ
00:00:19
15. Tánh Thánh là Thánh nào trong các Thánh Hạ
00:00:28
16. Vì sao Tánh Người lại có màu cam
00:00:41
17. Màu sắc của 5 thứ Tánh là do tần số Điện từ Âm Dương khác nhau hay do gì
00:00:31
18. Điều gì giúp 1 vị đã kiến tánh biết được con người đang sử dụng Tánh nào
00:00:30
19. Các loài khác có mấy thứ Tánh
00:00:39
20. Khi ngủ hoặc bị hôn mê các thứ Tánh trong người sẽ như thế nào
00:00:52
21. Mỗi loại Tánh trong con người sẽ lưu giữ cái gì
00:01:02
22. Các loại Tánh Người có xung đột trong thân con Người không
00:00:27
23. Người học Thiền Tông có thể kiểm soát được các loại Tánh trong người không
00:01:49
24. Các vị Nguyên thủ Quốc gia thì mang Tánh gì nổi trội
00:00:49
25. Sao một số con vật nuôi có tình cảm với chủ
00:00:34
26. Loài Vi khuẩn được xếp vào mục nào
00:00:28
27. Tam giáo đồng nguyên sao vẫn xảy ra các cuộc Thánh chiến
00:01:04
28. Lời dặn dò Đường về Phật giới có bổ sung thêm gì không
00:00:56
29. Sao Trung ấm thân phải nghe theo Ban dặn dò
00:00:23
30. Phân biệt Ban nghi lễ, Ban dặn dò với các Thánh thử thách
00:00:47
31. Ban dặn dò dạy Trung ấm thân đường về Phật giới, vậy khi còn sống có cần học thuộc Lời dặn dò không
00:00:40
32. Mục đích Ban dặn dò dạy lại Đường về Phật giới
00:00:37
33. Khi Phật tánh trở về Phật giới, Trái đất có hiện tượng gì không
00:00:41
34. Tiên lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh, Thần và Thánh lập ra cái gì
00:03:07
35. Tuổi thọ của Thần, Thánh, Tiên
00:00:50
36. Nhàn cư vi bất thiện có phải ý nói đến Tánh Tiên quá nhàn hạ nên bị Tánh Cô hồn cướp lấy và xúi làm bậy
00:00:30
37. Điều gì khiến Tánh Tiên và Tánh Cô Hồn giành giật nhau
00:03:38
38. Tánh Tiên giành lại đươc vị trí nên có sự hối hận hay ngược lại
00:00:38
39. Tánh Thánh nằm bên tay phải, Tánh Tiên nằm bên tay trái con người có ý nghĩa gì
00:00:51
40. Một người tin và theo Thiền tông là do Tánh nào quyết định
00:00:32
41. Công đức của mỗi người được chia ra nhiều tầng bậc là sao
00:01:13
42. Khác biệt của Ý trong Tánh Phật và Ý duyên hợp trong Tánh Người
00:00:56
43. Người bị vào Hầm Lửa Lớn trước khi chết có dấu hiệu gì
00:01:42
44. Tạo nghiệp gì thì thành Virus, Vi khuẩn
00:01:06
45. Ta Bà Ha có ý nghĩa gì
00:01:32
46. Không hiểu Tát Bà Ha mà niệm A Di Đà sẽ thành ma, là sao
00:00:39
47. Danh hiệu Cư sỹ Thiền sư đã có từ thời nhà Trần
00:01:06
48. Tương lai sự hiểu biết về pháp môn Thiền Tông là tiêu chí đánh giá bậc trí thức
00:02:09
49. Ý nghĩa danh xưng Vô Nhị Thượng Nhân của vua Trần Thánh Tông
00:00:57
50. Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí Tín đã được áp dụng từ thời Phật Hoàng Trần Nhân Tông
00:01:06
51. Vua Trần Nhân Tông mở rộng bờ cõi về Phương Nam phù hợp với qui trình Thiền tông của Chư Phật
00:03:16
52. Có phải nhờ tư tưởng Có Tổ quốc lo cho Tổ quốc, nên các thế hệ ông cha đã đánh tan giặc ngoại xâm giữ nguyên bờ cõi
00:01:17
53. Hiệu suất sử dụng não bộ của con người giống nhau ở các thời kỳ
00:14:04
54. Có phải Điện từ Âm Dương đã giới hạn hiệu suất sử dụng của não bộ
00:00:46
55. Đức Phật có Tam minh, Lục thông, là do Điện từ Quang phát ra công suất mạnh
00:01:29
56. Tương lai con người có thể nhận diện được Điện từ Quang
00:00:28
57. Có cách nào để tăng thêm hiệu suất hoạt động của bộ não
00:00:46
58. Do đâu con người có Tha tâm thông
00:00:34
59. Các loài thân bằng điện từ thấy nghe bằng cách nào
00:01:00
60. Điều gì giúp Đức Phật thấy được các hình ảnh quá khứ
00:00:55
61. Cơ chế của hiện tượng Cô Hồn nhập xác
00:00:30
62. Chư Phật Phân thân, Ứng thân, Hoá thân theo cơ chế nào
00:00:23
63. Đức Phật sử dụng Tánh nào trong quá trình dạy Đạo ở Trái đất
00:00:38
64. Bộ não khi tiếp nhân Điện từ Âm Dương, Điện từ Quang có biểu hiện gì
00:00:42
65. Sự khác nhau giữa thành Phật ở cõi Trời Đâu suất, ở Trái đất và ở Phật giới
00:00:51
66. Phật Thích ca nói “Ta đã thành Phật từ nhiều đời trước”, là sao
00:01:42
67. Vì sao Đức Phật bị cản trở khi dạy pháp môn Thiền tông
00:01:06
68. Tột cùng của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam là gì
00:00:53
69. Giải thích về khái niệm Không gian và Thời gian
00:00:56
70. Người học Thiền tông có cần hiểu biết nhiều
00:01:16
71. Tại sao các tu sỹ ở Việt Nam cho rằng thời Đức Phật chưa có chữ viết
00:00:59
72. Người gây hại cho đất nước là tạo Ác đức
00:00:37
73. Kinh Vu Lan mục đích Đức Phật dạy gì
00:00:46