Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG ĐẶC BIỆT 22-06-2022 CHO ĐOÀN HƯNG YÊN & SƠN LA
Giải đáp thiền tông 22-06-2022 22nd June 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 03:17:57

Share Episode

Shownotes

00:00:00 Câu hỏi của Trần Quang Khải - 77 tuổi; cư ngụ xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình - đại diện nhóm Phật tử Hưng Yên

00:00:45 "Bên ngoài đã lăn xăn rắc rối, bên trong còn tội lỗi gợi khêu". "Bên trong" là cái gì?

00:02:34 Hình thức trả quả dưới Địa ngục như thế nào?

00:04:10 Tiên ở Trái đất & Tiên ở cõi Trời có khác nhau?

00:05:07 Người sống đúng Nhân- Nghĩa- Lễ- Trí- Tín, thì không gieo nhân quả xấu phải không?

00:07:51 Tánh Phật điều khiển tánh & thân Người làm theo cái Tưởng, con người hành động tạo ra nghiệp nên luân hồi?

00:10:13 Những điều soạn giả Nguyễn Nhân phổ biến ra từ Giáo lý, nhằm giúp đạo Phật ngày nay chuyển mình, đi đúng Chánh Pháp thực sự?

00:12:52 Người có Công đức nhiều thì khối Công đức này có phát huy tác dụng (người này sẽ sống sáng suốt, thông minh, học giỏi)?

00:14:34 Tưởng, chấp ngã không về Phật giới được?

00:16:13 Có phải Thần sợ Thánh Chúa không?

00:18:58 Có phải loài Thần sợ thế lực của Thánh nên không dám thực thi nhân quả?

00:21:16 Loài Thần & Cô hồn có mối quan hệ với nhau như thế nào?

00:22:55 Như Lai là ai? Thường trụ Tam bảo là trụ ở đâu?

00:26:00 Tam bảo là gì?

00:29:16 Câu hỏi của Nguyễn Thị Thuý - 67 tuổi; cư ngụ Ân Thi, Hưng Yên

00:29:53 Công đức có màu cam, tại sao Kim Thân Phật lại mang màu vàng?

00:32:12 Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh có màu & hình dáng ra sao?

00:33:50 Ngôi nhà Pháp thân Thanh tịnh sản sinh ra một vị Phật bằng cách nào?

00:37:32 Bát nhã sinh ra Chư Phật là sao?

00:39:24 Những tánh Phật vào đây tạo Công đức để trở về Phật giới thành Phật. Sao Thiền tông giúp họ trở về thì họ lại chửi?

00:40:57 "Về Phật giới dễ hơn ăn cơm"?

00:43:20 Sự kiện Thái Tử Tất Đạt Đa đến thăm vua Hùng Nghị Vương có được ghi chép lại ở các kinh hay được nhà lịch sử nào ghi chép lại không?

00:59:14 Câu hỏi của Nguyễn Thị Chín - 70 tuổi; cư ngụ TT Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên

00:59:42 Người tu theo đạo Phật để được gì?

01:00:26 Người tu Giác ngộ là Giác ngộ cái gì?

01:01:10 Người tu Giải thoát để được đi về đâu?

01:02:10 Người tu hiểu biết toàn diện là toàn diện cái gì?

01:02:52 Các loài sống trên Trái Đất này?

01:04:40 Việc làm của 8 loài sống trên Trái đất là gì?

01:05:53 Con người gốc ở đâu đến Trái Đất này?

01:09:39 Tu làm sao để thoát ra ngoài quy luật sinh tử luân hồi?

01:11:11 Tạo Công đức có dễ không?

01:12:36 Tại sao cùng 1 đề tài mà nhiều giảng sư giảng khác nhau?

01:14:36 Hiện nay các chùa không có Giáo lý thì các thầy tu gì?

01:15:18 Làm sao biết pháp nào đúng & cao thượng?

01:16:42 Ý nghĩa của áo cà sa?

01:19:14 Câu hỏi của Vũ Thị Thật - sinh năm 1960; cư ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

01:19:51 Đạo Phật có dạy pháp môn cúng không?

01:20:17 Tu theo pháp môn Thiền tông như thế nào cho đúng?

01:20:53 Tại sao các vị Tiến sĩ Phật học mà không biết Giác ngộ & Giải thoát?

01:21:58 Tu theo đạo Phật mục đích là để Giác ngộ & Giải thoát, sao các thầy chùa có bằng Tiến sĩ Phật học lại không biết?

01:22:37 Sao các Thầy chùa không học Giác ngộ & Giải thoát, mà lại học các nghề để kiếm tiền?

01:24:23 Các thầy chùa không tìm hiểu Giác ngộ & Giải thoát là gì, vậy các thầy tu theo cái gì?

01:25:29 Những người tu có bằng Tiến sĩ Phật học có được xếp vào Thánh tăng?

01:26:32 Những vị thầy tu mang danh là Thượng tọa có phải là Thánh tăng?

01:28:44 "Khôi phục Thiền tông" là khôi phục cái gì?

01:29:32 "Thiền tông thế kỷ 20" có dạy Giải thoát?

01:30:57 Đức Ông được thờ trong chùa có phải là Ngài Cấp Cô Độc?

01:32:45 Ông Cấp Cô Độc có được về Phật giới không?

01:33:16 Trung Ấm Thân chờ ở Tầng Bình Lưu mà tâm khởi niệm thì có bị quay trở lại Trái Đất?

01:35:29 Trung Ấm Thân đang ở Tầng Bình Lưu người thân vẫn cúng cơm thì Trung Ấm thân có bị dao động?

01:39:05 "Ngàn năm cận Phật không bằng nhất nhật cận tăng"?

01:40:10 Thanh tịnh Thiền là pháp môn tối thượng, tối tôn, tối mật?

01:42:32 Đến thời A Dật Đa thành Phật; các vị Thánh chúa, Thần chủ Trái đất, con người; có thay đổi không?

01:45:22 Người âm nhiều đọc sách chóng quên, sao họ lại hiểu & theo Thiền tông để Giác ngộ & Giải thoát?

01:47:13 Có tất cả bao nhiêu cách ngộ thiền?

01:49:26 Sao Giáo hội không chung tay cùng soạn giả Nguyễn Nhân xuất bản quyển Giáo lý; để cho đạo Phật được sáng tỏ, nhân loại được sống trong hòa bình?

01:53:44 Nhân quả nào đưa con người từ 1 Phàm phu chỉ tu Thanh tịnh thiền mà được trở về "Quê xưa", được sử dụng một Kim Thân Phật bất hoại?

01:56:02 Khi một người mất thì thầy tụng kinh cho về Tây phương, đến 49 ngày thì thầy khuyên đưa lên chùa để nương nhờ cửa Phật?

02:01:04 Mang vong lên chùa làm lễ định nghiệp có tác dụng?

02:04:14 Nhiều chùa bán sớ giải hạn, cầu an?

02:05:25 Nhiều thầy chùa nhảy đồng, các thầy ấy có làm đúng theo đạo Phật?

02:08:19 Phát biểu của bà Lê Thị Ân - sinh năm 1943; đại diện cho đoàn Hưng Yên, Lạng Sơn

02:19:06 Câu hỏi của Nguyễn Minh Đức - sinh năm 1972; cư ngụ Ecopark, Hưng Yên

02:19:21 "Tu sĩ" là gì?

02:21:31 Ai cấp giấy cho vị tu sĩ này?

02:22:32 "Đại đức" là gì?

02:23:39 "Thượng toạ" là gì? Nhiệm vụ?

02:25:22 "Hoà thượng" là gì? Nhiệm vụ?

02:27:40 Trong đạo Phật có danh lớn là ưu tiên giải thoát?

02:28:57 Người muốn giải thoát mà chức vụ lớn thì càng dễ giải thoát?

02:30:17 Sao nhiều người nghe đến danh từ Giác ngộ & Giải thoát, lại chửi cho là của Ma Vương?

02:31:43 Người cấm những người muốn Giác ngộ & Giải thoát có nhân quả gì không?

02:33:05 Sao nhiều thầy tu theo đạo Phật lại chê & chửi pháp môn Giải thoát?

02:34:41 Cách tạo Công đức nhanh nhất & hiệu quả nhất?

02:36:37 Pháp môn Thiền tông công bố ra ngày 14/5/2017 có được nhiều người tu theo không?

02:40:11 Chia sẻ của Nguyễn Minh Đức

02:43:46 Câu hỏi của Nông Thị Nguyệt - sinh năm 1959; cư ngụ tại TP.HCM

02:43:59 Sao chùa Thiền tông Tân Diệu không có chi nhánh thứ 2?

02:46:29 Nhân quả của người mở chi nhánh thứ 2?

02:47:17 Những người ở xa không có điều kiện về chùa thường xuyên có nên mở Thiền tông thất?

02:50:07 Bình thường là giải thoát?

02:56:39 Câu hỏi của Phạm Thị Thoan, cư ngụ Hưng Yên; hỏi giúp Đào Ngọc Thanh

02:56:52 36 vị Tổ sư Thiền tông khi hết duyên sống có trở về Phật giới luôn?

02:58:49 Khi tánh Phật bị luân hồi vào các loài Địa ngục & các loài Súc sinh thì các vị Thần giám sát quản lý tánh của loài đó không?

03:00:26 Người học dốt hoặc kém hiểu biết nhưng khi đến nơi linh thiêng huyền bí thì tỏ ra rất sáng suốt?

03:03:49 Một người bị mất tiền vàng, người khác nhặt được đem đi làm Công đức, vậy ai có được Công đức?

03:06:54 Người âm có tranh giành, hơn thua với nhau như người trần?

03:09:42 Câu hỏi Đinh Văn Đại; cư ngụ Mai Động, Kim động, Hưng Yên

03:09:49 Đi xe đè phải các con giun, kiến,...có bị nhân quả?

03:12:39 Đi xe, không tránh được mà đè lên các con vật thì có bị nhân quả?

03:13:34 Câu hỏi của Đỗ Thị Vẻ, cư ngụ Sơn La

03:13:49 "Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc"?

03:15:13 Phun thuốc sâu làm chết sâu bọ, có gây nghiệp & ảnh hưởng đến việc tu giải thoát?

03:16:26 Máy bay, bay ở độ cao có phải là Tầng Bình Lưu của Chư Phật ngự?

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 22/06/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/ZLEhW7uqcfA

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-dac-biet-22-06-2022-cho-doan-hung-yen-va-son-la.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

41 Người tu Thiền tông ở 1 mình, bệnh không đi khám, chỉ lo tạo công đức là đúng hay sai

Trò hỏi:

Người tu Thiền tông khi về già, họ chỉ ngủ một mình, ít nói chuyện, có bệnh thì cũng không đi khám, họ chỉ lo tạo Công đức. Vậy thì người tu Thiền tông này là tu đúng hay tu sai?

Thầy trả lời:

Tu sai, chết, muốn chết sớm, tu kiểu này muốn chết sớm. Bệnh thế gian này, đói ăn mệt ngủ, Trần Nhân Tông cũng nói vậy "đói ăn mệt ngủ". Chứ làm gì phải ở một mình? Có gia đình phải sinh hoạt với gia đình. Gia đình, người nào thích cái này thì mình nói cho người ta nghe, không thích thôi, dẹp, đừng có nói tới, thà đi nói hàng xóm.

Bởi vì con suy nghĩ thế này, cái chùa Thiền tông hồi sáng truyền thiền, con thấy không? 37 người, có cái người nào ở đất Long An không? Toàn ở đâu không, đất Long An hoàn toàn không có 1 người. Đất Long An là tại cái chùa này nè, mà không có, mà ở đâu ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, đồng bằng.

Đó, nó khó là cái chỗ đó. Mình chứng minh rằng, tất cả, khi mà buổi lễ truyền thiền mấy chục người, bây giờ không biết truyền thiền mấy ngàn người rồi đó, chưa có, đất Long An chỉ có 1- 2 người thôi, mà ở đâu không, mà nước ngoài có nhiều. Mà thứ nhất, ở ngoài Bắc nhiều nhất, là sao? Ngoài Bắc là cái gốc của Thiền tông. Chính cái Thiền tông này là ngoài Bắc đưa vô trong Nam, Trần Nhân Tông đưa vô trong Nam, chứ không phải nó có chỗ này. Nhưng mà tại ông Thích Ca ông bảo ông Trần Nhân Tông tới ngày này phải đem vô trong cái đất Long An, giao cho bà Long Nữ bà phổ biến ra. Thì cái này, ý ông Phật vậy, thì cái người sau người ta phải thực hiện đúng cái lời ông thôi.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Chapters

Video

More from YouTube

More Episodes
GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG ĐẶC BIỆT 22-06-2022 CHO ĐOÀN HƯNG YÊN & SƠN LA
03:17:57
1. Bên trong còn tội lỗi gợi khêu là ý nói gì
00:02:29
2. Người trả quả ở địa ngục được trồi dần lên các tầng nhẹ hơn là nhờ gì
00:01:41
3. Khác nhau giữa Tiên ở trái đất và Tiên ở trên trời
00:00:57
4. Thần có thực thi nhân quả nhẹ khi con người bị ngạ quỷ xúi không
00:02:43
5. Tánh Phật bị cái tưởng chèn ép nên tạo nghiệp đi luân hồi có đúng không
00:02:22
6. Nắm được giáo lý nên bác phổ biến thiền tông ra để giúp đạo Phật đi đúng chánh pháp phải không
00:02:38
7. Người có công đức nhưng bị bôi đen thì có thông minh học giỏi không
00:01:41
8. Người có công đức và muốn về phật giới nhưng còn dính danh và lợi thì có về phật giới được không
00:01:39
9. Có phải thần sợ thánh chúa không mà sao không thực thi nhân quả người đi vào thập thánh
00:02:45
10. Tại sao Thánh sống ngoài vòng nhân quả
00:02:17
11. Loài thần và cô hồn có mối liên hệ gì lẫn nhau trên trái đất này
00:01:39
12. Như Lai thường trụ tam bảo, nghĩa là gì
00:03:03
13. Tam bảo là gì
00:03:17
14. Tại sao công đức màu cam, kim thân màu vàng
00:02:52
15. Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh có hình gì
00:01:41
16. Hình thành 1 kim thân Phật là như thế nào
00:03:41
17. Bát nhã sinh ra chư Phật, có phải bát nhã là ngôi nhà pháp thân thanh tịnh không
00:01:52
18. Tánh Phật muốn tạo công đức về phật giới nhưng sao lại chửi thiền tông
00:01:28
19. Về phật giới 1000 người có 1 người về nhưng sao lại nói dễ như ăn cơm
00:02:27
20. Truyện thái tử qua thăm vua Hùng sao không thấy ghi chép trong lịch sử
00:15:54
21. Người tu theo đạo Phật để được cái gì, giác ngộ cái gì, chết đi về đâu
00:03:37
22. Nhiệm vụ các loài sống trên trái đất này
00:03:00
23. Con người gốc ở đâu tới trái đất này
00:03:46
24. Muốn thoát ra khỏi sinh tử luân hồi thì phải tu làm sao
00:01:32
25. Tạo công đức có dễ không
00:01:25
26. Cùng 1 đề tài tại sao các thầy giảng sư lại giảng khác nhau
00:02:41
27. Pháp nào là cao thượng chân chánh
00:01:23
28. Ý nghĩa áo cà sa
00:02:32
29. Đạo Phật có pháp môn cúng không
00:01:02
30. Tu theo pháp môn thiền tông thì tu thế nào cho đúng
00:00:36
31. Tại sao thầy tu, thậm chí tiến sỹ phật học mà không biết căn bản giác ngộ giải thoát là gì
00:04:35
32. Nếu tu theo đạo Phật mà có bằng tiến sỹ, hoặc danh thượng toạ thì có phải là thánh tăng không
00:03:15
33. Khôi phục thiền tông là khôi phục gì và thiền tông thế kỷ 20 là thiền tông gì
00:02:12
34. Ngài Đức Ông thờ trong các chùa có phải là ông Cấp Cô Độc không
00:02:19
35. Khi trung ấm thân chờ về Phật giới ở tầng bình lưu có bị hút trở lại trái đất không
00:05:48
36. Ngàn năm cận Phật không bằng nhất nhật cận Tăng, ý nghĩa là gì
00:01:04
37. Pháp môn thiền tông là tối thượng, tối tôn, tối mật nghĩa là sao
00:02:22
38. Tời thời Phật A Dật Đa, ban thần thánh tiên có thay đổi không
00:02:50
39. Người âm nhiều đọc sách chóng quên mà sao hiểu và thích thiền tông
00:01:50
40. Có tất cả bao nhiêu cách ngộ thiền
00:02:13
41. Tại sao GHPG VN không cùng chùa Tân Diệu phổ biến giáo lý, xoá mê tín dị đoan, giữ hoà bình thế giới
00:04:17
42. Nhân quả nào đưa người tu đi luân hồi tới các nơi
00:02:17
43. Người chết được thầy tụng kinh thì có được về tây phương không
00:05:02
44. Sau 49 ngày mang vong lên chùa làm lễ định nghiệp có tác dụng gì không
00:03:11
45. Chùa bán sớ cầu an, dâng sao, giải hạn, múa bông, lên đồng là chùa tu pháp môn nào
00:04:01
46. Tu sỹ là gì, ai cấp giấy công nhận tu sỹ
00:03:26
47. Đại đức, thượng tọa, hòa thượng nghĩa là gì
00:05:08
48. Trong đạo phật có phải ai làm càng lớn càng dễ giải thoát không
00:02:36
49. Sao nghe tới Giác Ngộ và Giải Thoát người ta lại chửi là ma vương
00:01:25
50. Những người cấm Giác Ngộ Giải Thoát có bị nhân quả gì không
00:01:21
51. Tại sao thầy tu theo đạo Phật mà lại chửi Giác Ngộ Giải Thoát
00:01:36
52. Cách tạo công đức nhanh nhất và hiệu quả nhất
00:01:55
53. Pháp môn thiền tông có được nhiều người tu theo không
00:07:09
54. Tại sao chùa thiền tông không có chi nhánh thứ hai
00:03:31
55. Có nên mở thiền tông thất hay không
00:02:57
56. Tại sao Đức Phật dạy tỳ kheo BÌNH THƯỜNG là tỳ kheo xuất chúng
00:06:23
57. Các vị tổ thiền tông đã đi về phật giới chưa hay luân chuyển theo dòng thiền về sau
00:02:10
58. Tánh Phật luân hồi vào địa ngục và súc sanh có thần nhân quả quản lý không
00:01:37
59. Những người không sáng suốt nhưng khi tới nơi linh thiêng thì trở nên sáng suốt là sao
00:03:23
60. Người nhặt được của rơi lấy làm công đức thì họ có công đức không
00:03:04
61. Người âm có giống người dương tranh giành hơn thua chém giết nhau không
00:02:48
62. Chạy xe lỡ cán chết côn trùng hay động vật trên đường thì có bị sao không
00:03:51
63. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, nghĩa là gì
00:01:39
64. Mình phun thuốc sâu làm chết côn trùng thì có tạo nghiệp không
00:01:13
65. Tại sao ngồi máy bay cảm thấy bị ngợp
00:01:30