Artwork for podcast Podcasty Najmama.sk
Diktáty pre 1. ročník s Najmama.sk, diktuje pani učiteľka
26th November 2021 • Podcasty Najmama.sk • Ringier Media Slovakia s.r.o.
00:00:00 01:02:22

Share Episode

Shownotes

Cvičné diktáty pre deti 1. ročníka na zlepšenie pravopisu. Magazín Najmama.sk pre vás pripravil šikovnú pomôcku na precvičenie gramatiky. Pustite deťom diktáty, ktoré im v podcaste postupne diktuje pedagogička - pani učiteľka Simona a nechajte ich písať. Za sebou tu po pauze za každým nájdete celkom 25 diktátov pre prvákov. 

Správnosť diktátu si môžete odkontrolovať na Najmama.sk. Začnite prvou časťou a ďalšie diktáty nasledujú v minútach: 0:00, 2:24, 4:44 a ďalej: 7:17, 9:37 12:00 14:32 17:06 19:44 22:14 24:40 26:54 29:13 31:48 34:13 36:50 39:28 41:39 44:00 46:26 49:10 51:48 54:26 57:14 59:53

Links

Chapters

Video

More from YouTube