Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Từ bỏ chấp ngã cái tôi dừng vọng tưởng sẽ giác ngộ phải không
Episode 3519th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:27

Share Episode

Shownotes

35 Từ bỏ chấp ngã cái tôi dừng vọng tưởng sẽ giác ngộ phải không 

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Từ bỏ cái chấp ngã, quên bớt cái tôi đi, vọng tưởng lắng xuống, sẽ tìm thấy chân trời khác của sự Giác Ngộ.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Xin giải thích chấp ngã là gì? Cái tôi là gì?

Ý 2: Con người không còn vọng tưởng nữa thì thành cái gì? 

Ý 3: Gỗ đá vô tri không vọng tưởng. Vậy gỗ đá đã Giác Ngộ chưa?

Ý 4: Muốn được xem là đã giác ngộ, tức hiểu biết. Con người cần phải học và hiểu những gì?

Trả lời:

Ý 1: Xin giải thích:

Chấp ngã là: Chấp ta là tài giỏi, ta khôn hơn hết. Cái tôi chính là cái bản ngã của cái ta đó.

Ý 2: Con người không còn vọng tưởng nữa thì thành người vô tri.

Ý 3: Gỗ đá vô tri không vọng tưởng, vậy gỗ đá bị người ta vác bỏ đi.

Ý 4: Muốn được xem là đã giác ngộ, tức hiểu biết. Con người cần phải học và hiểu tất cả những gì có ở Trái Đất này, dù hữu hình hay vô hình. 

+ Hiểu tất cả các Đạo.

+ Hiểu tổ chức Càn Khôn vũ trụ.

+ Hiểu tổ chức Phật Giới.

+ Hiểu tổ chức tam giới.

+ Hiểu tổ chức địa giới. v.v…

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

35 Từ bỏ chấp ngã cái tôi dừng vọng tưởng sẽ giác ngộ phải không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Từ bỏ cái chấp ngã, quên bớt cái tôi đi, vọng tưởng lắng xuống, sẽ tìm thấy chân trời khác của sự Giác Ngộ.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Xin giải thích chấp ngã là gì? Cái tôi là gì?

Ý 2: Con người không còn vọng tưởng nữa thì thành cái gì?

Ý 3: Gỗ đá vô tri không vọng tưởng. Vậy gỗ đá đã Giác Ngộ chưa?

Ý 4: Muốn được xem là đã giác ngộ, tức hiểu biết. Con người cần phải học và hiểu những gì?

Trả lời:

Ý 1: Xin giải thích:

Chấp ngã là: Chấp ta là tài giỏi, ta khôn hơn hết. Cái tôi chính là cái bản ngã của cái ta đó.

Ý 2: Con người không còn vọng tưởng nữa thì thành người vô tri.

Ý 3: Gỗ đá vô tri không vọng tưởng, vậy gỗ đá bị người ta vác bỏ đi.

Ý 4: Muốn được xem là đã giác ngộ, tức hiểu biết. Con người cần phải học và hiểu tất cả những gì có ở Trái Đất này, dù hữu hình hay vô hình.

+ Hiểu tất cả các Đạo.

+ Hiểu tổ chức Càn Khôn vũ trụ.

+ Hiểu tổ chức Phật Giới.

+ Hiểu tổ chức tam giới.

+ Hiểu tổ chức địa giới. v.v…

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam