Artwork for podcast ETV Podcast
Nước Mỹ đã bị phá hủy từ bên trong như thế nào? (Phần 2)
26th May 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:10:18

Share Episode

Shownotes

Đạo đức và đức tin là nền tảng tinh thần của người Mỹ

Hiến Pháp Mỹ và nền Cộng Hòa được thiết lập trên cơ sở tôn giáo và đức hạnh. Người cha đẻ của nước Mỹ hết sức coi trọng đạo đức lễ nghĩa. Khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Washington viết trong thư từ nhiệm gửi quốc dân rằng: “Hai cột trụ lớn nhất cho sự hưng thịnh của quốc gia là tín ngưỡng và đạo đức”.

Xem bài viết tại:

https://www.epochtimesviet.com/nuoc-my-da-bi-pha-huy-tu-ben-trong-nhu-the-nao_177469.html