Artwork for podcast Podcasty Najmama.sk
Diktáty pre 3. ročník s Najmama.sk, diktuje pani učiteľka
29th November 2021 • Podcasty Najmama.sk • Ringier Media Slovakia s.r.o.
00:00:00 00:52:45

Share Episode

Shownotes

Cvičné diktáty pre deti 3. ročníka na zlepšenie pravopisu. Magazín Najmama.sk pre vás pripravil šikovnú pomôcku na precvičenie gramatiky. Pustite deťom diktáty, ktoré im v podcaste postupne diktuje pedagogička - pani učiteľka Simona a nechajte ich písať. Za sebou tu po pauze za každým nájdete celkom 17 diktátov pre tretiakov. 

Správnosť diktátu si môžete odkontrolovať na Najmama.sk. Začnite prvou časťou 0:00 a ďalšie diktáty nasledujú v minútach: 02:36, 5:44 a ďalej:

08:37 11:32 14:26 17:29 20:29 24:06 27:30 30:44 34:03 37:18 40:41 43:43 46:32 49:49

Links

Chapters

Video

More from YouTube