Artwork for podcast Det breda perspektivet
004: GNSS, felkällor och noggrannhet
22nd February 2021 • Det breda perspektivet • jonatan vilhunen & theo jalker
00:00:00 00:37:28

Share Episode

Shownotes

Hur noggrant är GNSS? Vad bidrar till osäkerheterna?

Detta är ett tekniskt avsnitt som fortsättning på avsnitt 2 om de viktigaste sakerna som påverkar felen som kan bli när man mäter med GNSS-mottagare.

Hur noggrann är GNSS-mottagaren eller GPSen när man faktiskt mäter in? Är det som ett sladdrigt måttband som man kan dra och töja som man vill?

Länkar:

Jonosfäraktivitet https://swepos.lantmateriet.se/

Allmänt GNSS https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/gps-geodesi-och-swepos/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/

Nätverks RTK https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/gps-geodesi-och-swepos/GPS-och-satellitpositionering/Metoder-for-GNSS-matning/Natverks-RTK/

HMK geodetisk infrastruktur https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/hmk/handbocker/hmk-geinfra_2020.pdf

Standard osäkerhet- en video serie https://www.youtube.com/watch?v=ND3iryaVQ68

HMK GNSS mätning

https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/hmk/handbocker/hmk-gnssdet_2020.pdf#qry=hmk

Keywords:

GNSS, mätosäkerhet, felkällor

Follow

Links