Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Yếu chỉ thiền tông là gì, Bí mật thiền tông là gì
Episode 3330th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:33

Share Episode

Shownotes

33 Yếu chỉ thiền tông là gì, Bí mật thiền tông là gì

Trò hỏi:

Yếu chỉ Thiền tông là gì ạ?

Thầy trả lời:

Yếu chỉ Thiền tông là thiết yếu của pháp môn Thiền tông mà trong đạo Phật không có pháp môn nào có thiết yếu.

Trò hỏi:

Bí mật Thiền tông là gì ạ?

Thầy trả lời:

Bí mật Thiền tông là những điều Đức Phật dạy không ai biết mà nay họ biết gọi là Bí mật Thiền tông.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

33 Yếu chỉ thiền tông là gì, Bí mật thiền tông là gì

Trò hỏi:

Yếu chỉ Thiền tông là gì ạ?

Thầy trả lời:

Yếu chỉ Thiền tông là thiết yếu của pháp môn Thiền tông mà trong đạo Phật không có pháp môn nào có thiết yếu.

Trò hỏi:

Bí mật Thiền tông là gì ạ?

Thầy trả lời:

Bí mật Thiền tông là những điều Đức Phật dạy không ai biết mà nay họ biết gọi là Bí mật Thiền tông.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam