Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Lớp điện từ âm dương bao trái đất và bầu khí quyển trái đất có nhiệm vụ gì
Episode 482nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:59

Share Episode

Shownotes

48 Lớp điện từ âm dương bao trái đất và bầu khí quyển trái đất có nhiệm vụ gì

Câu hỏi:

Lớp điện từ âm dương bao phủ trái đất và 6 bầu khí quyển của trái đất, có ý nghĩa gì đối với sự tồn tại và tổ chức của thế giới vô hình trong trái đất này, thưa nhân dân?

Trả lời:

Lớp điện từ âm dương bao phủ trái đất, có 6 bầu khí quyển bao trái đất, có nhiệm vụ như sau:

- Bầu 1: Gọi là bầu Đối lưu mạnh. Có nhiệm vụ: Phát ra sức hút vật lý âm dương cực mạnh, để các loài sống ở trái đất này sinh sản, theo sức hút cực mạnh của điện từ âm dương.

- Bầu 2: Gọi là bầu Đối lưu nhẹ. Có nhiệm vụ: Phát ra sức hút vật lý âm dương nhẹ hơn 50%, để các vật thể bay trên không gian nhanh hơn 50%.

- Bầu 3: Gọi là bầu Bình lưu. Có nhiệm vụ: Không cuốn hút vật lý, là nơi Chư Phật và các loài trời, từ Phật giới và tam giới vào ngự, để liên lạc và làm việc với các vị Thần - Thánh - Tiên ở trái đất.

- Bầu 4: Gọi là bầu Ozone. Có nhiệm vụ: Ngăn cản bức xạ tia cực tím của mặt trời, giảm chỉ còn từ 3% đến 5%, để các loài sống ở trái đất được an toàn.

- Bầu 5: Gọi là bầu Khí lạnh. Có nhiệm vụ: Làm độ lạnh, có thể lạnh đến âm 70 độ C. Để điều hòa độ lạnh ở trái đất.

- Bầu 6: Gọi là bầu Khí nhiệt. Có nhiệm vụ: Tích tụ độ nóng, có thể nóng đến nhiệt độ 2.500 °c. Để điều hòa độ nóng ở trái đất.

- Bầu ngoài cùng: Gọi là bầu Bảo vệ trái đất. Có nhiệm vụ: Không cho các tứ đại ở ngoài không gian bay vào trái đất. Điện từ âm dương không làm cho thân các vị Thần - Thánh - Tiên ảnh hưởng gì.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

48 Lớp điện từ âm dương bao trái đất và bầu khí quyển trái đất có nhiệm vụ gì

Câu hỏi:

Lớp điện từ âm dương bao phủ trái đất và 6 bầu khí quyển của trái đất, có ý nghĩa gì đối với sự tồn tại và tổ chức của thế giới vô hình trong trái đất này, thưa nhân dân?

Trả lời:

Lớp điện từ âm dương bao phủ trái đất, có 6 bầu khí quyển bao trái đất, có nhiệm vụ như sau:

+ Bầu 1: Gọi là bầu Đối lưu mạnh. Có nhiệm vụ: Phát ra sức hút vật lý âm dương cực mạnh, để các loài sống ở trái đất này sinh sản, theo sức hút cực mạnh của điện từ âm dương.

+ Bầu 2: Gọi là bầu Đối lưu nhẹ. Có nhiệm vụ: Phát ra sức hút vật lý âm dương nhẹ hơn 50%, để các vật thể bay trên không gian nhanh hơn 50%.

+ Bầu 3: Gọi là bầu Bình lưu. Có nhiệm vụ: Không cuốn hút vật lý, là nơi Chư Phật và các loài trời, từ Phật giới và tam giới vào ngự, để liên lạc và làm việc với các vị Thần - Thánh - Tiên ở trái đất.

+ Bầu 4: Gọi là bầu Ozone. Có nhiệm vụ: Ngăn cản bức xạ tia cực tím của mặt trời, giảm chỉ còn từ 3% đến 5%, để các loài sống ở trái đất được an toàn.

+ Bầu 5: Gọi là bầu Khí lạnh. Có nhiệm vụ: Làm độ lạnh, có thể lạnh đến âm 70 độ C. Để điều hòa độ lạnh ở trái đất.

+ Bầu 6: Gọi là bầu Khí nhiệt. Có nhiệm vụ: Tích tụ độ nóng, có thể nóng đến nhiệt độ 2.500 °c. Để điều hòa độ nóng ở trái đất.

+ Bầu ngoài cùng: Gọi là bầu Bảo vệ trái đất. Có nhiệm vụ: Không cho các tứ đại ở ngoài không gian bay vào trái đất. Điện từ âm dương không làm cho thân các vị Thần - Thánh - Tiên ảnh hưởng gì.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam