Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Đọc kinh tiễn phật gia, an vị Phật, sám hối để tiễn người về phật giới có nên không
Episode 523rd September 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:06:04

Share Episode

Shownotes

05 Đọc kinh tiễn, an vị Phật để tiễn người về Phật giới có nên không

Trò hỏi

Một Thiền gia bị mất trong 49 ngày, gia đình muốn Phật tử Thiền tông đến đọc kinh tiễn Phật gia, kinh An vị Phật, Sám hối 1 lần nữa thì có được không? Tức là 1 Phật gia mất trong vòng 49 ngày mà đến đọc kinh An vị Phật, kinh Sám hối, kinh tiễn Phật gia 1 lần nữa, không biết có được hay không?

Thầy trả lời:

Tiễn Phật gia trong cái lúc người ta sắp đi thì mình tiễn được. Chứ giờ người ta đi đâu mất rồi, 49 ngày là ở trong dòng tộc phải giải quyết cho xong.

Còn về Phật giới trong vòng 5 phút là Thần đã tiễn đi rồi. Thần đưa vào trong cái nơi mà gọi là cái Hành lễ địa phương, rồi địa phương mới đưa vào núi Hy Mã Lạp Sơn. Trong vòng 5 phút người ta đi rồi, chớ không ai ngồi ở đây mà xem mình đọc này đọc kia. Đọc cái đây là cho mấy cái người ở lại nghe thôi, chứ đã Phật gia, đã mang danh Phật gia rồi: 

- Một là về.

- Hai là đi xuống, đi xuống Hỏa ngục đó, chớ không phải đơn giản đâu, trừ trường hợp mình là 1 Phật tử thôi, thì nó khác. 

Lên Phật gia là người ta đã chấm mình, chấp nhận cho mình, đưa vào cái danh sách trở về Phật giới. Nếu mình làm đúng về, làm sai xuống Hỏa ngục. Thành ra bởi vậy người ta nói tu Đạo Phật, tu Thiền tông phải tu bằng trí tuệ, không có chuyện mơ mơ, hồ hồ. Không biết thì hỏi người ta. 

Bây giờ thời gian mà trả lời mấy ngàn câu hỏi, thì lục coi mấy ngàn câu hỏi đó. Tôi có nói anh em nên soạn coi những câu hỏi đặc biệt phổ biến trở lại, để cho bà con dễ nhớ, chớ mình đừng có mơ hồ. 

Mà bây giờ đó, ban đầu thì cũng không dám nói bằng sự thật. Dần dần ta nói ra bằng sự thật, thì mình theo dõi theo cái bằng sự thật này nè, chứ đừng có tưởng tượng.

Trái đất này âm dương, ban ngày thì mình không lo, mà sợ nhất cái ông ban đêm này. 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm. 12 tiếng đêm! Lầm là lầm 12 tiếng đêm này. Thần - Thánh - Tiên không có khi nào nói tầm bậy, không làm cái chuyện mà mơ hồ đâu. Mà do cái ban đêm nó mới làm cái chuyện. Hiển linh là cái gì nó cũng ban đêm hết. Hiện Phật, hiện Trời, hiện Thần - Thánh - Tiên nó cũng hiện ban đêm, chớ ban ngày nó có hiện nổi đâu.

Đó, phải hiểu vậy, hiểu cơ bản này nè. Tu Thiền tông phải hiểu, trái đất này âm dương. 

- Dương: Thần, Thánh, Tiên quản lý

- Âm: Loài ngạ quỷ quản lý.

Nhưng mà người ở trong cái tổ chức, thì Trời Tứ Thiên Vương đặt cho là Chúa. Anh vô trong cái tổ chức, gọi là được mang danh là Chúa. Còn anh ở ngoài, anh là cô hồn. Coi chừng cái đám cô hồn này nè. Đó, phải hiểu căn bản cái Thiền tông này, thì mới hiểu được.

Vì thế người ta có chửi gì.. , thì biết nó là cô hồn, thì thôi mình đừng có nói, mình né người ta đi. 

Giống như đi đường con thấy con chó nó sủa, biết mày sủa mày là con chó đó, không lẽ mình bò xuống mình sủa cùng nó, thành ra mình thành con chó rồi. 

Còn nếu mình cãi lại nó, mình cũng là con cô hồn. Bởi vậy thành ra cái này mới hiểu. Muốn đối chất lại với cái đám mà chửi, thì phải coi chừng. Mình từ con người bình thường,mà tự nhiên thành cô hồn với tụi nó. Thì theo dõi cái chỗ này nè.

Bởi vậy học thì phải hiểu, hiểu Đạo là cái gì? Tổ chức ban ban ngày và ban đêm. 

Thế giới này là âm dương: 

- Dương: thấy cái gì biết nấy.

- Âm: Thấy không biết gì hết, tưởng tượng ra nói. 

Ban đêm, trong bóng tối, thấy nghe tiếng động, làm sao biết? Thì phải tưởng tượng. Ban ngày, thấy tiếng động, thấy cái đó là cái gì? Biết, không tưởng tượng. Phải đặt 2 cái căn bản này.

Đạo là cái gì? Đạo là nó nói về ban đêm đó, nó nói về cái tưởng tượng ban đêm. Vì thế mà, không ai hiểu được. 

Phải hiểu căn bản thế này nè: 

- Tu theo Đạo anh hiểu, anh nói thì đúng. 

- Anh không hiểu, anh càng nói càng ngu. Theo Đạo anh không hiểu, anh càng tu anh càng bị nhân quả. Tu thì sẽ hiểu cái câu này thôi. Mà câu này không thể nói cho đại chúng biết được. Đó, mình nói cho người nào có trí tuệ mới nghe. Còn không nghe thì thôi, chớ đừng có đổ thừa ai hết trọi hết trơn. 

Mình làm mình chịu, chứ không có ông trời - ông đất nào mà bảo mình làm hết. Đây là do cái nghiệp, cái nghiệp mình làm. Mà cái nghiệp này là do cô hồn nó xúi, nó xúi mình phải làm cho tới cái mức này nè. Tất cả những người phạm pháp đều là do cô hồn nó xúi hết. Rồi khi mà phạm pháp rồi, bị phạt rồi, mới hối hận. Hối hận là xong rồi. Mình phải hiểu.

Bởi vậy Tu Thiền tông phải bằng trí tuệ sáng suốt, mới tu. Còn không sáng suốt, đừng tu. Ở nhà lo làm ăn, đừng có làm cái gì hết.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27