Artwork for podcast ETV Podcast
Cho người khác một con đường cũng là cho mình một cánh cửa
11th December 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:08:56

Share Episode

Shownotes

Mỗi khi có phong trào giải cứu nông nghiệp, lại rộ lên những quan điểm trái chiều, người cho rằng giải cứu là việc tốt, người lại cho đó là chuyện không nên.

Xem chi tiết bài viết tại:

https://etviet.com/cho-nguoi-khac-mot-con-duong-cung-la-cho-minh-mot-canh-cua_199940.html