Artwork for podcast ETV Podcast
Có một loại người Khổng Tử không thể dạy
20th November 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:12:51

Share Episode

Shownotes

Trong “Luận Ngữ. Vệ Linh Công”, Khổng Tử từng cảm thán rằng: “Quần cư chung nhật, ngôn bất cập nghĩa, hảo hành tiểu tuệ, nan hĩ tai!” Dịch văn: Cả ngày chỉ tụ tập nói chuyện phiếm, không nói những lời nghiêm túc, lại thích giở trò khôn vặt thì rất khó có tương lai

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/co-mot-loai-nguoi-khong-tu-khong-the-day_201342.html