Artwork for podcast ETV Podcast
Làm điều thiện là vui nhất: Nhận nuôi nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi
10th January 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:12:23

Share Episode

Shownotes

Người xưa nói: “Vi thiện tối lạc” (Làm điều thiện là vui nhất). Vì sao như vậy? Liệu có kết quả thực tế nào không? Phần nhiều những người làm việc thiện thì đời sau tất đều thịnh vượng, kẻ làm việc ác thì đời sau tất suy tàn, đây là lẽ thường tình của nhân gian. Tiền Vịnh thời nhà Thanh, tác giả của Lý viên tùng thoại cho rằng làm việc thiện cũng giống như tích lũy của cải, tích lũy lâu dài thì tất sẽ giàu có, làm việc ác tức là đang đùa giỡn với đao kiếm binh khí, thời gian lâu dài tất sẽ bị thương.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/lam-dieu-thien-la-vui-nhat-tu-tai-ngheo-nhan-nuoi-hon-100-tre-so-sinh-bi-bo-roi_246765.html