Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Giải thích ý nghĩa câu, Người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu pháp Liên Hoa
Episode 1524th June 2024 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:29

Share Episode

Shownotes

15 Giải thích ý nghĩa câu, Người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu pháp Liên Hoa

Trò hỏi:

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa: “Người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa”. Xin giải thích ý nghĩa câu này?

Thầy trả lời:

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa: “Người chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa”. Xin giải thích ý nghĩa câu này như sau:

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là quyển kinh dạy cho con người mở Tri và Kiến Phật của mỗi người. Nếu người nào khinh chê quyển kinh này thì bị nhân quả của Ban Thần thực thi cho xuống Hầm lửa lớn, không trở lại làm người được nữa. Còn người chửi Đức Phật, nghiệp nặng nhất là vào Địa ngục 18 tầng thôi, rồi cũng được trở lại làm người.

Xin giải đáp thêm: 

  1. Thứ nhất, người chửi Đức Phật, tội nặng nhất là xuống Địa ngục tầng thứ 18, rồi cũng từ từ hết nghiệp, trở lại làm người.
  2. Người khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì người này bị xuống Hỏa ngục, tức nặng hơn Địa ngục tầng thứ 18.

Trò hỏi:

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nhắc đến danh từ “Hầm lửa lớn”. Vậy, Hầm lửa lớn ở đâu, người vào Hầm lửa lớn sống vì tội gì? Xin giải thích!

Thầy trả lời:

Hầm lửa lớn mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là Hoả ngục đó, ở sát Hầm lửa của trái đất nên rất nóng.

Xin giải đáp thêm:

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca mâu Ni có nhắc đến danh từ “Hầm lửa lớn”. Hầm lửa lớn ở sát bên Hầm lửa trái đất. Hầm lửa lớn này là nơi sống, đốt tất cả các nghiệp thiện và ác của con người, nếu người có hạt công đức thì hạt này cũng không còn tác dụng nữa. Do đó, người tu theo đạo Phật phải hiểu cơ bản này. Đừng vì tiền, đừng vì danh mà khinh chê kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì không còn trở lại làm người được nữa.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/06/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Chapters

Video

More from YouTube