Artwork for podcast ETV Podcast
Quà tặng cho nhân loại: Sự khéo léo và sáng tạo của người dân Hoa Kỳ
16th June 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:12:36

Share Episode

Shownotes

Bạn hãy tạm ngừng đọc trong giây lát và nhìn xung quanh mình. Tôi cũng sẽ làm tương tự.

https://www.epochtimesviet.com/qua-tang-cho-nhan-loai-su-kheo-leo-va-sang-tao-cua-nguoi-dan-hoa-ky_208219.html