Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Trung Ấm thân đi về Phật giới có hình dáng gì
Episode 5617th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:45

Share Episode

Shownotes

56 Trung Ấm thân đi về Phật giới có hình dáng gì

Trò hỏi:

Trung ấm thân đi về Phật giới có hình dáng gì ạ?

Thầy trả lời:

Nó cũng giống như con người mình thôi. Nhưng mà, khi mà 1 tánh Phật ở đây, ở trong cái không gian này nè. Nó đi từ đông sang tây gọi là cảm ứng đi vì nó đi quá nhanh đi. Con suy nghĩ, nó đi 1 giây là 1.200.000 km. Mà quả địa cầu này có 40.075 km đường chu vi đó. Nếu từ đây qua Mỹ chỉ có 20.000 km thôi. Mà nó đi 1 giây tới 1.200.000 km thì có nghĩa là vừa nhớ chỗ kia cái là nó hiện về cái chỗ kia liền. Nó đi với tốc độ vậy đó. 

Vì thế mà, ông Phật mới nói là ứng thân là tới liền. Chứ không phải là đi. Phật tới thế giới này gọi là ứng thân. Nhập Ta Bà - ứng thân. Cũng như Phật Thích Ca trên tầng Bình lưu muốn xuống đây dễ ợt, có 50 km à. Tới liền. Ứng thân xuống rồi bắt đầu trở về vị trí quan sát, chứ không phải trở lại. Ứng thân có nghĩa là nó nhanh lắm, chỗ nào cũng có. 

Bởi vậy ở trong kinh thường thường nói là cái máu con là ở trong tim, mà người con chỗ nào cũng có máu hết là ở chỗ này. Khắp châu thân mà. Thì ông Phật vào chỗ này cũng gọi là khắp cõi Ta Bà, ông ở khắp cõi Ta Bà. Thánh không được cái này. Thánh là mang điện từ âm dương đi bằng 1/4 của Kim thân Phật thôi.

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

56 Trung Ấm thân đi về Phật giới có hình dáng gì

Trò hỏi:

Trung ấm thân đi về Phật giới có hình dáng gì ạ?

Thầy trả lời:

Nó cũng giống như con người mình thôi. Nhưng mà, khi mà 1 tánh Phật ở đây, ở trong cái không gian này nè. Nó đi từ đông sang tây gọi là cảm ứng đi vì nó đi quá nhanh đi. Con suy nghĩ, nó đi 1 giây là 1.200.000 km. Mà quả địa cầu này có 40.075 km đường chu vi đó. Nếu từ đây qua Mỹ chỉ có 20.000 km thôi. Mà nó đi 1 giây tới 1.200.000 km thì có nghĩa là vừa nhớ chỗ kia cái là nó hiện về cái chỗ kia liền. Nó đi với tốc độ vậy đó.

Vì thế mà, ông Phật mới nói là ứng thân là tới liền. Chứ không phải là đi. Phật tới thế giới này gọi là ứng thân. Nhập Ta Bà - ứng thân. Cũng như Phật Thích Ca trên tầng Bình lưu muốn xuống đây dễ ợt, có 50 km à. Tới liền. Ứng thân xuống rồi bắt đầu trở về vị trí quan sát, chứ không phải trở lại. Ứng thân có nghĩa là nó nhanh lắm, chỗ nào cũng có.

Bởi vậy ở trong kinh thường thường nói là cái máu con là ở trong tim, mà người con chỗ nào cũng có máu hết là ở chỗ này. Khắp châu thân mà. Thì ông Phật vào chỗ này cũng gọi là khắp cõi Ta Bà, ông ở khắp cõi Ta Bà. Thánh không được cái này. Thánh là mang điện từ âm dương đi bằng 1/4 của Kim thân Phật thôi.

:

Links