Artwork for podcast ETV Podcast
Một trận đại dịch giúp ta thấu thị hơn lẽ nhân sinh
1st September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:21:57

Share Episode

Shownotes

Con virus vô hình khiến cả thế giới chao đảo. Nhưng Phật gia giảng: “Không có gì là ngẫu nhiên”. Dường như nó cũng là một sự sắp xếp vô hình để loài người nhận ra những điều quan trọng quyết định sự sinh tử của mỗi người.