Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Vô minh là gì, có mấy loại vô minh
Episode 2330th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:24

Share Episode

Shownotes

23 Vô minh là gì, có mấy loại vô minh

Trò hỏi: 

Vô minh là gì? Và có mấy loại vô mình, xin giải thích rõ?

Thầy trả lời:

Vô minh là không sáng. Có 2 loại vô minh:

1. Vô minh bởi điện từ âm dương che khuất tánh Phật sáng suốt.

2. Vô minh bởi nghiệp và kiến chấp của con người.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27