Artwork for podcast ETV Podcast
Lão Tử: Chiến tranh bởi thế nhân vô Đạo
15th March 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:15:59

Share Episode

Shownotes

Đạo Đức Kinh được cho là do Lão Tử viết viết vào thế kỷ 4-6 TCN, cách đây khoảng 2,400 năm để những nhà trị nước hay những kẻ sắp ra cầm quyền một đường lối trị quốc trong hòa bình, để lòng dân yên ổn.

Có lẽ vì mục kích tình trạng thê thảm, ly loạn do chiến tranh thời Xuân Thu, Chiến Quốc mà Lão Tử, Khổng Tử, Mặc Tử cùng các Pháp gia thời ấy đều mong muốn đưa ra một giải pháp an bang tế thế. 

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/lao-tu-chien-tranh-sinh-ra-boi-the-nhan-vo-dao_275061.html