Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Vi trùng virus mang tính gì
Episode 2230th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:13

Share Episode

Shownotes

22 Vi trùng virus mang tính gì

Trò hỏi:

Vi trùng, virus trong người mang tính gì ạ?

Thầy trả lời:

Vi trùng cũng gọi là virus, nó chỉ biết mang tánh ăn thịt thối thôi.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

22 Vi trùng virus mang tính gì

Trò hỏi:

Vi trùng, virus trong người mang tính gì ạ?

Thầy trả lời:

Vi trùng cũng gọi là virus, nó chỉ biết mang tánh ăn thịt thối thôi.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam