Artwork for podcast ETV Podcast
Trần Nhân Tông (P1): Những giai thoại về nhân duyên to lớn nơi cửa Phật
23rd November 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:07:49

Share Episode

Shownotes

Khởi đầu từ triều vua Đinh Lê, nước ta đã thành một nhà nước quân chủ độc đáo Nho Phật cùng trị quốc, đem đến một nền chính trị tuyệt vời xuyên suốt hai triều Lý Trần. Trần Nhân Tông, một vị hoàng đế Thiền sư đắc đạo là tinh hoa sáng chói nhất của nền chính trị ấy, cuộc đời ông là một truyền kỳ và là một tấm gương sáng cho tất cả những nhà lãnh đạo có tâm và có tầm.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/tran-nhan-tong-nhung-giao-thoai-ve-nhan-duyen-to-lon-noi-cua-phat_205690.html