Loading Episode...
השיחה, הרב מנחם דוברוסקין - Project Likkutei Sichos EPISODE 16, 17th March 2020
חלק יא, פקודי א - הרב זושא וואלף

חלק יא, פקודי א - הרב זושא וואלף

שיעור לפרשת פקודי, ובהשגחה פרטית יש בזה גם אקטואליה המתאימה לתקופה ולמצב