Artwork for podcast השיחה, הרב מנחם דוברוסקין
חלק יא, פקודי א - הרב זושא וואלף
Episode 1617th March 2020 • השיחה, הרב מנחם דוברוסקין • Project Likkutei Sichos
00:00:00 00:48:55

Share Episode

Shownotes

שיעור לפרשת פקודי, ובהשגחה פרטית יש בזה גם אקטואליה המתאימה לתקופה ולמצב

Links