Artwork for podcast ETV Podcast
Khả năng sinh sản của nam giới ngày nay đang suy giảm
10th December 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:06:30

Share Episode

Shownotes

Nghiên cứu cho thấy các chất độc từ môi trường có thể gây ra sự suy giảm khả năng sinh sản của nam giới.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/kha-nang-sinh-san-cua-nam-gioi-ngay-nay-dang-suy-giam_231510.html