Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tham gia khóa tu, thuyết giảng có giúp kết nối Trời Đất không
Episode 3019th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:11

Share Episode

Shownotes

30 Tham gia khóa tu, thuyết giảng có giúp kết nối Trời Đất không

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Cách thứ ba để kết nối giữa Trời và Đất là kết nối giữa tăng ni và cư sĩ bằng những khóa tu hành, thuyết giảng.”

Xin hỏi nhân dân: 

Ý 1: Phải hiểu tăng ni là Trời ở trên cao, còn cư sĩ là Đất ở dưới thấp, có đúng vậy không?

Ý 2: Ngày nay các chùa mở các khóa tu hành, chủ yếu là tụng kinh niệm chú. Khi làm những việc như vậy có kết nối được Trời Đất không?

Ý 3: Như thầy Thích Chân Quang đang thuyết giảng về bài này. Thuyết giảng vớ vẩn như vậy, thầy có đang kết nối với Trời và Đất không?

Trả lời: 

Ý 1: Phải hiểu tăng ni là trời ở trên cao, còn cư sĩ là Đất ở dưới thấp có đúng như vậy không?

+ Thầy này giảng tào lao chứ đúng cái gì? Có biết đạo Phật gì đâu mà giảng. Không biết thì thôi, chớ ai bắt buộc mà giảng tầm bậy tầm bạ như vậy.

Ý 2: Ngày nay các chùa mở các khóa tu hành, chủ yếu là tụng kinh niệm chú. Khi làm những việc như vậy có kết nối được Trời Đất không?

+ Không! Mà chỉ làm cho các loài âm nghe cho vui vậy thôi.

+ Trời là ở thế giới khác, mà kết nối cái gì? Không biết đạo Phật thì thôi, nói tầm bậy tầm bạ người ta cười. 

+ Đất là vô tri, mà kết nối cái gì? Không biết thì thôi. Nói tầm bậy tầm bạ. Người hiểu đạo Phật họ cười. 

Ý 3: Như thầy Thích Chân Quang đang thuyết giảng về bài này. Thuyết giảng vớ vẩn như vậy. Thầy có đang kết nối với Trời và Đất không?

+ Trời thì ở thế giới trên Trời. Các vị Trời muốn xuống Trái Đất này, thì phải xin phép các vị Thần, Thánh, Tiên, Chúa chủ quản lý Trái Đất này. Có ban bảo vệ thì các vị Trời mới dám xuống Trái Đất này. Còn xuống đại thì các loại cô hồn không tha đâu. Không biết tổ chức trái đất thì đừng có giảng Trời Đất như vậy, mà bị người hiểu biết đạo Phật họ cười cho.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27