Artwork for podcast שיעור בעיון עברית
חלק י"ד, שופטים א'. הרב זלמן ירוסלבסקי, "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" - ג' ביאורים בזה
Episode 916th August 2020 • שיעור בעיון עברית • Project Likkutei Sichos
00:00:00 00:15:36

Share Episode

Shownotes

חלק י"ד, שופטים א'. הרב זלמן ירוסלבסקי, "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" - ג' ביאורים בזה

Links