Artwork for podcast RoZh.Lab
16: کتاب زبان فضا ـ نوشته ی برایان لاوسون ـ بخش هشتم ـ فضا و زمان
Episode 1623rd October 2020 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:52:43

Share Episode

Shownotes

درنظر نگرفتن نیازهای کاربر در زمان نوشتن این کتاب بیشتر از امروز رایج بوده به خصوص در رشته ی معماری. ما در ابتدای این بخش تاریخ کوتاهی طراحی را توضیح می دهیم تا مقطع تاریخی این کتاب رو برای شما مشخص کنیم تا به درک مثالهایی که لاسون در تمام این بخش از بناهایی که بدون توجه به نیازهای انسان طراحی شده می آورد٬کمک کند

این بخش در واقع جواب این سوال هست که ما چطور میتوانیم پیش بینی بهتری از رفتار انسانها در فضا داشته باشیم؛ به نظریه ها و رویکردهای مختلفی در این مورد میپردازد که هر کدام سعی کرده اند که با روش خودشان با این مساله دست و پنجه نرم کنند. او در این بخش معماری را در محدوده ی زمان و فضا بررسی می کند.

Links