Artwork for podcast שיעורי חסידות מפי הרב גד ונקרט מבת עין
צדקת הצדיק, שיעור ג', פרקים ו'-ז', י''ב בכסלו תשפ"ג, עין כרם
6th December 2022 • שיעורי חסידות מפי הרב גד ונקרט מבת עין • הרב גד ונקרט מבת עין
00:00:00 01:05:49

Share Episode

Shownotes

צדקת הצדיק

הקלטת השיעור מתחילה מקטע קצר של השיחה הפרטית