Artwork for podcast CBBA :: Homílie
Poďakovanie za prácu (Petr Kučera)
2nd October 2022 • CBBA :: Homílie • Cirkev bratská Bratislava - Cukrová
00:00:00 00:20:29

Share Episode

Shownotes

Začiatkom októbra kresťania slávia nedeľu vďačnosti - poďakovania, najčastejšie za úrodu. Chceme sa pripojiť k tejto tradícii a ďakovať Bohu za všetko, čo nám dáva. A pretože ľahko zabúdame na mimoriadne obyčajné veci, túto nedeľu chceme osobitne poďakovať za dar práce a obživy.

Biblické texty: Ž 104:1-23; Kol 3:15-17

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Marcel Markuš

Organ: Ivetka Novotná

Cello: Jozef Lupták

Čítanie: Janka Lehotská

Modlitba: Petr Kučera

Follow

Links