Artwork for podcast ETV Podcast
Gửi thế hệ tương lai: Khi hạt cát biến mình thành ngọc trai
19th October 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:10:29

Share Episode

Shownotes

Julio Rosas đã nghiên cứu một khảo sát trong bài viết của mình trên trang Washington Examiner là “Cuộc thăm dò ý kiến về tầm quan trọng của tình yêu nước, đức tin vào Chúa, và tình trạng không lập gia đình gia tăng trong giới trẻ” (Importance of Patriotism, God, and Family Plummets Among Young People: Poll). Rosas đã mở đầu bài viết của mình bằng những tóm tắt ngắn gọn như sau:

“Wall Street Journal và NBC News vừa công bố kết quả một cuộc khảo sát, gần 80% số người trong độ tuổi 55-91 cho biết lòng yêu nước là quan trọng, trong khi thế hệ Z và thế hệ Y (Millennials), những người trong độ tuổi từ 18-38 chỉ chiếm 42%. Có 34% thế hệ Y và thế hệ Z cho biết tôn giáo là quan trọng, trong khi hơn 75% số người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh (baby boomer) công nhận điều này. Chỉ có hơn 30% thế hệ Y và thế hệ Z cho rằng có con là quan trọng”.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/gui-the-he-tuong-lai-khi-hat-cat-bien-minh-thanh-ngoc-trai_218218.html