Artwork for podcast ETV Podcast
Thân cát bụi lại trở về với cát bụi, hãy biết sống để cho đi…
4th September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:08:32

Share Episode

Shownotes

Có người nói rằng nếu cuộc đời là một đoạn thẳng thì thời thơ ấu và lúc về già là hai điểm nút của đoạn thẳng ấy. Còn tôi thì lại nghĩ cuộc đời giống như một vòng tròn, người ta bắt đầu tại một điểm, đi loanh quanh trong những năm tháng đầy gập ghềnh và sóng gió, cuối cùng lại trở về nơi đã sinh ra.