Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người không tu đạo nào hết mà mỉa mai người tu bị thánh chi phối không
Episode 442nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:44

Share Episode

Shownotes

44 Những người không tu đạo nào hết mà mỉa mai người tu là bị thánh chi phối phải không

Câu hỏi:

Có người không tu theo đạo nào hết, nghe đến chữ tu là họ cười mỉa mai. Vậy những người này có bị loài Thánh chi phối không, thưa nhân dân?

Trả lời:

Người này không phải Thánh chi phối, mà người này ở vào 2 phần:

1. Tần số điện từ âm nhiều quá, sanh ra kiến chấp, nên họ cười và mỉa mai. 

2. Người này cho ta là hiểu rộng hơn người khác, nên sanh ra kiến chấp ngã, cho ta là giỏi, những người khác là ngu ngốc hơn ta, nên họ mới cười và mỉa mai như vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

44 Những người không tu đạo nào hết mà mỉa mai người tu là bị thánh chi phối phải không

Câu hỏi:

Có người không tu theo đạo nào hết, nghe đến chữ tu là họ cười mỉa mai. Vậy những người này có bị loài Thánh chi phối không, thưa nhân dân?

Trả lời:

Người này không phải Thánh chi phối, mà người này ở vào 2 phần:

1/ Tần số điện từ âm nhiều quá, sanh ra kiến chấp, nên họ cười và mỉa mai.

2/ Người này cho ta là hiểu rộng hơn người khác, nên sanh ra kiến chấp ngã, cho ta là giỏi, những người khác là ngu ngốc hơn ta, nên họ mới cười và mỉa mai như vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam