Artwork for podcast Predikimet e Kishës Ungjillore Vlorë
Gjithçka që kemi nevojë e kemi në Krishtin
Episode 41st December 2020 • Predikimet e Kishës Ungjillore Vlorë • Kisha Ungjillore Vlorë
00:00:00 00:15:18

Share Episode

Shownotes

-      Autorin: Apostulli Pjetër

-      Vendi nga është shkruajtur Letra: Romë

-      Kujt i drejtohej: Kishave të Azisë së Vogël

-      Mësimi kryesor i Letrës: Ata që e njohin Krishtin do të duken nga frytet e Shenjtërisë, Dallimit dhe Shpresës!

Follow

Links