Artwork for podcast CBBA :: Homílie
Uzrieť Krista vo mne samom (Petr Kučera)
8th January 2023 • CBBA :: Homílie • Cirkev bratská Bratislava - Cukrová
00:00:00 00:25:34

Share Episode

Shownotes

V nedeľu budeme sláviť prvú nedeľu po Zjavení Pána. Túto nedeľu sa definitívne končí vianočné obdobie. Počas celého adventu a Vianoc sme hľadali Božiu tvár. V poslednú nedeľu zistíme, že odraz Kristovej tváre nesie každý kresťan. Čo s tým odrazom robíme?

Biblické texty: 2Mojž 34:27-35; 2Kor 3:7-18

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Kristína Uhlíková

Organ: Milenka Uhlíková

Čítanie: Hanka Machajdiková

Modlitba: Lenka Šillerová

Follow

Links