Artwork for podcast ETV Podcast
Luật Âm Dương – Đạo xử thế hoàn hảo của mọi thời đại (P2): Sự thật về nam nữ bình đẳng, làm sao để gia đình luôn hài hòa hạnh phúc
4th September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:24:24

Share Episode

Shownotes

Thiên tôn địa ti. Kiền Khôn định hĩ. Ti cao dĩ trần. Quý tiện vị hĩ. Động tĩnh hữu thường. Cương nhu đoán hĩ. Phương dĩ loại tụ. Vật dĩ quần phân. Cát hung sinh hĩ. Tại thiên thành tượng. Tại địa thành hình. Biến hoá kiến hĩ.