Artwork for podcast שיעורי הלכה של הרב יקותיאל פרקש
המשך הלכות ראש השנה תשפ״ג - הלכות יום הכיפורים - הרב יקותיאל פרקש
21st September 2022 • שיעורי הלכה של הרב יקותיאל פרקש • HASSIDOUT.ORG
00:00:00 00:44:55

Share Episode

Shownotes

המשך הלכות ראש השנה תשפ״ג - הלכות יום הכיפורים - הרב יקותיאל פרקש

Follow

Links