Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì, khai thị ngộ nhập phật tri kiến là sao
Episode 3730th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:30

Share Episode

Shownotes

37 Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì, khai thị ngộ nhập phật tri kiến là sao

Trò hỏi:

Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì ạ? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là sao? Xin giải thích rõ!

Thầy trả lời:

Bồ tát tùng địa dũng xuất nghĩa là một trái đất có hai vị gan dạ dám dạy Thiền tông.

Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến mở bày cho người tu thấy và biết bằng tánh Phật của chính mình.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

37 Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì, khai thị ngộ nhập phật tri kiến là sao

Trò hỏi:

Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì ạ? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là sao? Xin giải thích rõ!

Thầy trả lời:

Bồ tát tùng địa dũng xuất nghĩa là một trái đất có hai vị gan dạ dám dạy Thiền tông. Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến mở bày cho người tu thấy và biết bằng tánh Phật của chính mình.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam