Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Khoa học có lấy được hạt phước đức, công đức không
Episode 2916th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:03

Share Episode

Shownotes

29 Khoa học có lấy được hạt phước đức, công đức không

Trò hỏi:

Các nhà Khoa học lấy được các hạt như là: hạt nguyên tử, khí tử vv…

Vậy họ dùng thiết bị văn minh, thì có lấy được hạt phước đức, hạt công đức, hay ác đức không?

Thầy trả lời:

Thưa chị! Các nhà Khoa học, họ lấy được các hạt nguyên tử, hạt khí tử, hạt dung nạp vv…. Là do họ sử dụng kính hiển vi điện tử có khuếch đại lên 1 triệu lần, thì họ mới nhìn thấy được. Muốn biết các hạt này công dụng như thế nào, thì nhìn màu sắc của nó. Muốn chắc chắn, thì phải đưa vào lò thí nghiệm để xác định đúng. Rồi mới đưa vào nơi cất giữ.

Còn hạt công đức, hay hạt ác đức. Thì các nhà Khoa học không biết sử dụng cho việc gì. Nên họ không cho công bố ra.

 Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 16/02/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27