Artwork for podcast RoZh.Lab
11: کتاب زبان فضا ـ نوشته ی برایان لاوسون ـ بخش سوم ـ‌ ساز و کار درک فضا
Episode 114th September 2020 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:37:32

Share Episode

Shownotes

در این بخش نویسنده بعد ازاینکه از چگونگی احساس کردن و درک فضا برای ما می گوید. مکانیزمهای دریافتی مثل تداوم شکل٬تداوم اندازه که ما از کودکی شروع به یادگیری و توسعه آنها می کنیم را توضیح می دهد. سپس ما را با عناصر تاثیرگذار بر زبان فضا مثل مقیاس و اندازه آشنا می کند و به این موضوع می پردازد که چه عواملی باعث اهمیت پیدا کردن بعضی از پدیده ها و پیش زمینه شدن آنها دارد. همین طور که می دانیم این کتاب سعی دارد که زبان فضا را به ما آموزش بدهد و می شود گفت که نویسنده تا این بخش همچنان در حال معرفی دستور زبان و قوانین تاثیرگذار برای یادگیری این زبان است


Links