Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Nếu có 10 người được truyền thiền thì cả 10 người này sẽ về phật giới hết không
Episode 2830th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:34

Share Episode

Shownotes

28 Nếu có 10 người được truyền thiền thì cả 10 người này sẽ về Phật giới hết không

Trò hỏi:

Trong Thiền tông nói cứ 100 người truyền thiền, chỉ có từ 3-5 người được về Phật giới mà thôi. Ví dụ như trong buổi truyền thiền có 10 người công đức bằng nhau. Vậy 10 người này có về Phật giới hết không ạ?

Thầy trả lời:

Nếu 10 người này thực hiện thật đúng 100% như lời dặn dò đường trở về Phật giới, thì trở về Phật giới hết được.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

28 Nếu có 10 người được truyền thiền thì cả 10 người này sẽ về Phật giới hết không

Trò hỏi:

Trong Thiền tông nói cứ 100 người truyền thiền, chỉ có từ 3-5 người được về Phật giới mà thôi. Ví dụ như trong buổi truyền thiền có 10 người công đức bằng nhau. Vậy 10 người này có về Phật giới hết không ạ?

Thầy trả lời:

Nếu 10 người này thực hiện thật đúng 100% như lời dặn dò đường trở về Phật giới, thì trở về Phật giới hết được.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam