Loading Episode...
vajatie.lv - Pēteris Eisāns 28th January 2021
EP 2 || VAJATIE.LV Vajāšanu kategorijas, vajāšanu glorificēšanas problēma, lūgšanu nozīme.
00:00:00 00:45:19

EP 2 || VAJATIE.LV Vajāšanu kategorijas, vajāšanu glorificēšanas problēma, lūgšanu nozīme.

Podkāsta piezīmes. 

1:00 Otrās epizodes pieteikums. Šī ir bonus epizode, tāpēc nebūs stāsts tieši par valstīm lūgšanu sarakstā, bet kopsavilkums par situāciju pasaulē.

3:30 Pēteris Eisāns sarunājas par dažādām vajāšanu kategorijām. Valsts vai līdzpilsoņu iniciētas. Vardarbība vai nogalināšana. Uzbrukumi dievnamiem vai to sagraušana. COVID 19 atbalsta liegšana vai paverdzināšana un seksuāla izmantošana.

18:00 Sazvanīšanās ar LELB evaņģēlisti Kristīnu Ēci par pieredzi grūtajās zemēs un par vajāšanu glorificēšanu.

45: 00 Epizodes noslēgums.