Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Giải Đáp 3/9/2023: Chùa Thiền Tông Tân Diệu phúc đáp cho Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo
Episode 23rd September 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:35:06

Share Episode

Shownotes

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 15/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube:

Ngày 15/8/2023: https://youtu.be/3hUQsvDHWM4

Ngày 3/9/2023: https://www.youtube.com/watch?v=w_hfHFnwbbA

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/chu-chua-thien-tong-tan-dieu-tra-loi-cho-dao-phat-giao-hoa-hao.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27