Loading Episode...
Agham Ngayon - Jay Rocas EPISODE 2, 13th May 2020
Episode 2 - Ano ang Zoonosis
00:00:00 00:46:46

Episode 2 - Ano ang Zoonosis

AIDS, Ebola, West Nile, SARS, Lyme disease at marami pang ibang sakit na nagmula sa hayop at tumalon sa tao. Pinakabago itong SARS-CoV-2 na sanhi ngayon ng COVID-19 pandemic. Ang mga ito ay bunga ng interaksyon ng tao sa kalikasan. Pag-usapan natin kung ano ang zoonosis at implikasyon nito sa marami pang bagay.

Main theme:

Dreamer by Kevin MacLeod

Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3676-dreamer

License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/