Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Luật nhân quả có phải do thần thánh quyết định không
Episode 1519th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:03

Share Episode

Shownotes

15 Luật nhân quả có phải do thần thánh quyết định không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Nhân quả luôn là chân lý. Gieo nhân gì gặt quả đó. Nhưng nhân quả không khô khan, tàn nhẫn, lạnh lùng, mà có sự linh động và có tình cảm, bởi có Thần, Thánh ở trên cao.” Xin hỏi:

- Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

- Ý 2: Thầy này đồng hóa Luật nhân quả với Thần Thánh, là có phản nhân quả không?

- Ý 3: Người giảng sai về Luật nhân quả, sẽ có nhân quả như thế nào?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy này giảng tầm bậy, không biết chút gì về đạo Phật.

- Ý 2: Thầy này đồng hóa Luật nhân quả với Thần Thánh, là có phản nhân quả không?

+ Thầy này nói quá bậy bạ, không hiểu chút gì về đạo Phật hết.

- Ý 3: Người giảng sai về Luật nhân quả, thì bị nhân quả hết. Còn như thế nào thì làm sao biết được, tùy theo sự sai nhiều hay ít, mà các vị Thần thực thi nhân quả thi hành.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

15 Luật nhân quả có phải do thần thánh quyết định không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Nhân quả luôn là chân lý. Gieo nhân gì gặt quả đó. Nhưng nhân quả không khô khan, tàn nhẫn, lạnh lùng, mà có sự linh động và có tình cảm, bởi có Thần, Thánh ở trên cao.” Xin hỏi:

+ Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

+ Ý 2: Thầy này đồng hóa Luật nhân quả với Thần Thánh, là có phản nhân quả không?

+ Ý 3: Người giảng sai về Luật nhân quả, sẽ có nhân quả như thế nào?

Trả lời:

+ Ý 1: Thầy này giảng tầm bậy, không biết chút gì về đạo Phật.

+ Ý 2: Thầy này đồng hóa Luật nhân quả với Thần Thánh, là có phản nhân quả không?

+ Thầy này nói quá bậy bạ, không hiểu chút gì về đạo Phật hết.

+ Ý 3: Người giảng sai về Luật nhân quả, thì bị nhân quả hết. Còn như thế nào thì làm sao biết được, tùy theo sự sai nhiều hay ít, mà các vị Thần thực thi nhân quả thi hành.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam