Loading Episode...
PoddRadio Org - Martin Lindeskog EPISODE 10, 1st December 2019
PT inom Poddradio

PT inom Poddradio

Jag reflekterar över Mark Asquiths avsnitt 92 ("You Have a Podcast But Please, Don't Become a Coach Yet!"), och min roll som personlig tränare inom poddradio.