Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao thầy ko biết ý nghĩa Ca Diếp cầm cành sen mà lại đi giảng thiền tông
Episode 2726th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:47

Share Episode

Shownotes

27 Tại sao thầy ko biết ý nghĩa Ca Diếp cầm cành sen mà lại đi giảng thiền tông

Trò hỏi:

Ý nghĩa Đức Phật tay cầm cành hoa sen để làm gì vị thầy này lại không biết tại sao thầy không biết mà lại đi dạy thiền tông?

Thầy trả lời:

+ Muốn giải nghĩa của biểu tượng Đức phật cầm cành sen cho đúng thì chỉ có thiền tông mới giải được, và người đó phải nắm trong tay quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa HọcThiền Tông, học cho thuộc lòng thì mới nói không bị sai, và giải đáp được toàn bộ nghĩa trong kinh kệ mà Đức phật để lại thế gian này. Người nào nắm được giáo lý thì người đó nắm được cốt tuỷ thiền tông và trở thành người toàn giác.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

27 Tại sao thầy ko biết ý nghĩa Ca Diếp cầm cành sen mà lại đi giảng thiền tông

Trò hỏi:

Ý nghĩa Đức Phật tay cầm cành hoa sen để làm gì vị thầy này lại không biết tại sao thầy không biết mà lại đi dạy thiền tông?

Thầy trả lời:

+ Muốn giải nghĩa của biểu tượng Đức phật cầm cành sen cho đúng thì chỉ có thiền tông mới giải được, và người đó phải nắm trong tay quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa HọcThiền Tông, học cho thuộc lòng thì mới nói không bị sai, và giải đáp được toàn bộ nghĩa trong kinh kệ mà Đức phật để lại thế gian này. Người nào nắm được giáo lý thì người đó nắm được cốt tuỷ thiền tông và trở thành người toàn giác.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam