Artwork for podcast ETV Podcast
Vì sao vitamin C cần thiết trong điều trị Covid-19
4th September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:08:23

Share Episode

Shownotes

Vitamin C và vitamin D đều giúp cải thiện chức năng miễn dịch quan trọng và chức năng miễn dịch của bạn chính là hàng rào bảo vệ cơ thể, chống lại mọi bệnh tật, kể cả COVID-19.