Artwork for podcast ETV Podcast
Luật Âm Dương – Đạo xử thế hoàn hảo của mọi thời đại (P1)
4th September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:20:15

Share Episode

Shownotes

Lý thuyết nhị nguyên hay hai đặc tính đối lập tồn tại trong mọi vật là nhận thức chung của hầu hết các nền văn minh, trong đó có Trung Hoa. Người Trung Hoa thông qua Đạo gia mà nhận thức quy luật này và gọi nó là thuyết Âm Dương.