Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người có công đức nhưng không ham muốn về Phật giới thì công đức này sẽ thế nào
Episode 2930th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:37

Share Episode

Shownotes

29 Người có công đức nhưng không ham muốn về Phật giới thì công đức này sẽ thế nào

Trò hỏi:

Những người có công đức nhưng họ không thuộc đường về Phật giới hoặc họ không ham muốn về Phật giới. Vậy, công đức của những người này còn hay mất và sử dụng như thế nào? Xin giải thích cho chúng tôi hiểu ạ!

Thầy trả lời:

Công đức của những người này chỉ bị bôi đen thôi. Vị thần quản lý trình với Ban thần thực thi nhân quả cho đi theo nhân quả mà người này ham muốn, còn công đức được bôi đen lưu ở Như Lai Tàng.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

29 Người có công đức nhưng không ham muốn về Phật giới thì công đức này sẽ thế nào

Trò hỏi:

Những người có công đức nhưng họ không thuộc đường về Phật giới hoặc họ không ham muốn về Phật giới. Vậy, công đức của những người này còn hay mất và sử dụng như thế nào? Xin giải thích cho chúng tôi hiểu ạ!

Thầy trả lời:

Công đức của những người này chỉ bị bôi đen thôi. Vị thần quản lý trình với Ban thần thực thi nhân quả cho đi theo nhân quả mà người này ham muốn, còn công đức được bôi đen lưu ở Như Lai Tàng.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam